artengo

215 tekstów – auto­rem jest ar­tengo.

Wszel­kie ra­dości świata nie spra­wią szczęścia Twe­mu ser­cu gdy na­leży ono do Ko­goś z Kim dzielić ich nie możesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2016, 20:43

Widziałem Trze­ci Świat i zacząłem kochać swo­je życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 stycznia 2016, 12:06

Egois­ta emoc­jo­nal­ny nie dość, że męczy siebie to na do­datek tych których kocha najbardziej. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 listopada 2015, 23:51

Nies­te­ty nie mogę przejść z Tobą przez życie.
Niestety? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 listopada 2015, 15:08

Naj­większy błąd to brak świado­mości pod­czas działania. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 października 2015, 14:06

Nau­czyć się kochać swo­je życie i przes­tać czekać...


01.10.2015r. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 października 2015, 12:09

Zre­zyg­no­wałbym ze wszys­tkiego i do­konał wszel­kich sta­rań by móc pat­rzeć codzien­nie w Two­je oczy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lipca 2015, 11:17

Przy­sięgę przed Bo­giem Jej złożyłeś, a w moich oczach płomień zgasł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2015, 18:26

Naj­piękniej­sze są pla­toniczne miłości

myśl mo­jej kocha­nej A. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 maja 2015, 20:33

Za je­den dzień od­dałbym cały rok. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2015, 17:38

artengo

artengo

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 stycznia 2016, 12:06artengo do­dał no­wy tek­st Widziałem Trze­ci Świat i [...]

15 listopada 2015, 23:51artengo do­dał no­wy tek­st Egoista emoc­jo­nal­ny nie dość, [...]

13 listopada 2015, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niestety nie mogę przejść [...]

13 listopada 2015, 19:23andrea69 sko­men­to­wał tek­st Niestety nie mogę przejść [...]

13 listopada 2015, 17:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niestety nie mogę przejść [...]

13 listopada 2015, 15:12Cris sko­men­to­wał tek­st Niestety nie mogę przejść [...]

13 listopada 2015, 15:08artengo do­dał no­wy tek­st Niestety nie mogę przejść [...]

19 października 2015, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Największy błąd to brak [...]

19 października 2015, 14:06artengo do­dał no­wy tek­st Największy błąd to brak [...]

9 października 2015, 06:35andrea69 sko­men­to­wał tek­st Nauczyć się kochać swo­je [...]